parc
limba română        english language

Ştiri

Incubator de afaceri la Mangalia

Un incubator de afaceri va fi înfiinţat în parcul industrial Mangalia. Potrivit subsecretarului de stat Dumitru Nancu, incubatorul va funcţiona după ce Primăria Mangalia va organiza o licitaţie prin care se va decide administratorul acestuia. „Clădirea este deja gata, sunt 20 de birouri şi spaţii de lucruri pentru firmele care deocamdată se află în parcul industrial de la Mangalia. Va urma o campanie de pre-incubare prin care să informăm firmele. Ne-am propus ca grup ţintă 100 de firme", a declarat Nancu.

Corina SAMOILA, Ziua de Constanţa 20.03.2010

ORDIN   Nr. 1133 din 13 ianuarie 2006 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Administrarea Parcului Industrial Mangalia" - S.R.L.

Publicat în MONITORUL OFICIAL  nr. 52 din 19 ianuarie 2006

Având in vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, ale art. 4 si art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, şi ale art. 2 alin. (2) din Instrucţiunile de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii si Prognozei nr. 264/2002,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

                  Ministrul Administratiei şi Internelor emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se acordă titlul de parc industrial Societăţii Comerciale "Administrarea Parcului Industrial Mangalia" - S.R.L., denumită in continuare societate-administrator, având numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului J13/3533 din 11 decembrie 2003, cod unic de inregistrare R 15989092 şi sediul social în municipiul Mangalia, Intrarea Portului nr. 1, judetul Constanţa, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2 alin. (1).
    ART. 2
    (1) Terenul pentru care se acorda titlul de parc industrial are urmatoarele caracteristici:
    a) este amplasat în partea de vest a municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, la o distanta de 1,5 km de oraş;
    b) are acces la Drumul Judetean 391 Mangalia - Negru Vodă;
    c) are o suprafaţă de 13,1 ha.
    (2) Societatea-administrator deţine dreptul de folosinţa asupra terenului descris la alin. (1).
    (3) Amplasamentul parcului industrial este prevăzut în anexa la prezentul ordin, care se comunică celor interesaţi de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    ART. 3
    Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, pe perioada de existenţă a societăţii-administrator, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislaţia în vigoare.
    ART. 4
    Societatea-administrator transmite Ministerului Administraţiei si Internelor:
    a) datele de identificare ale fiecărui agent economic cu care a incheiat contract de amplasare în parcul industrial, pâna la data publicării prezentului ordin in Monitorul Oficial al României, Partea I;
    b) datele de identificare ale fiecarui agent economic cu care incheie contract de amplasare în parcul industrial, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a acestuia;
    c) rapoartele semestriale privind activităţile realizate în parcul industrial.
    ART. 5
    Societatea-administrator deţinătoare a titlului de parc industrial urmareşte realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Instrucţiunile de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii si Prognozei nr. 264/2002.
    ART. 6
    În baza titlului de parc industrial societatea-administrator beneficiaza de ajutor de stat pana la valoarea de 400.000 lei (RON), pentru investitiile realizate in parcul industrial, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind ajutorul de stat regional, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 7
    Societatea-administrator are urmatoarele obligaţii:
    a) de a menţine investiţia pentru care primeşte ajutor de stat pe o perioada de cel puţin 5 ani;
    b) de a avea o contribuţie proprie, de cel putin 25%, la finanţarea investiţiei pentru care primeste ajutor de stat.

                  Ministrul Administraţiei şi Internelor,
                                   Vasile Blaga