parc
limba română        english language

Chiriile stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor din 14.05.2010 pentru activele Parcului Industrial Mangalia pe parcursul anului 2010 şi primul trimestru din 2011


Nr crt

Obiectiv

Destinaţie

Supraf.
(m2)

Preţ unitar Euro/mp/lună

prod.

dep.

prest. serv.

comerţ si alim. publică

 

LOT 56 –ZONA B

1

Staţie carburanţi

--

X

X

--

110

800

2

Rezervor combustibil

--

X

--

--

4 buc

300

3

Depozit lubrifianţi

--

X

--

--

120

1

4

Depozit carbid

X

--

--

--

89

1

--

X

--

--

89

0,8

5

Fabrica de acetilenă

X

--

--

--

40

1

--

X

--

--

40

0,8

6

Platformă depozit carbid

--

X

--

--

96

0,6

7

Platformă fabrica de acetilenă

--

X

--

--

75

0,6

8

Cabină poartă şi laboratoare

X

--

--

--

377

1

--

--

X

--

377

1,5

--

--

--

X

377

1,5

9

Cămin nefamilişti, suprafaţă desfaşurată

--

--

X

--

2526

1

10

Corp gardă

--

X

X

--

320

0,8

 

LOT 1 – ZONA B

11

Cabină poartă

--

--

--

X

50

1,5

 

LOT 57 – ZONA A

12

Sediu ad-tiv, suprafaţă desfaşurată

X

--

--

--

2284

1,7

--

--

X

--

2284

1,7

13

Hala trasaj şi laborator electronic, suprafaţă desfaşurată

X

--

--

--

2436

1,7

--

--

X

--

2436

1,7

 

LOT 57 – ZONA A

14

Remiză auto

X

--

--

--

124

1

--

X

--

--

124

0,8

15

Platformă remiză auto

--

X

--

--

6740

0,6

X

--

X

--

6740

0,8

 

LOT 62 – ZONA A

16

Hală ignifugare

X

--

--

--

293

1,2

-

X

--

--

293

0,8

17

Depozit materiale

X

--

--

--

379

0,8

--

X

--

--

379

0,6

18

Barăci metalice (4 buc), suprafaţă totală

X

--

--

--

2557

1

--

X

--

--

2557

0,8

19

Platforme betonate şi pietruite, suprafaţă totală

X

--

--

--

4350

0,8

--

X

--

--

4350

0,6

Prezentele preţuri nu includ TVA

NOTĂ (valabilă pentru suprafeţele din toate loturile) :

  1. pentru terenuri neamenajate, în pantă, pentru pomicultură şi viticultură – perioada minimă de închiriere este de 5 ani, chiria/m2/lună = 0,3 Euro;
  2. pentru parcările existente se va stabili un tarif/oră cu abonament lunar, săptamânal sau pe zi;
  3. utilizare căilor de acces (cale de acces = distanţa în ml, pe drumul cel mai scurt dintre intrarea principală – din drumul judetean DJ 391 – până la obiectivul închiriat) = 0,02 Euro/ml/lună;
  4. suprafeţele mari se pot lotiza şi închiria în funcţie de cerinţe;
  5. la obiectivele 1. şi 2. (staţie carburanţi şi depozit combustibil), preţul afişat nu este pe metru pătrat ci pentru tot obiectivului.